Verejné obstarávanie

Robotické pracoviská pre spájanie (nitovanie a lepenie)

"Verejný obstarávateľ DV, s.r.o., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika (ďalej len " verejný obstarávateľ ") oznamuje, že pre nadlimitnú súťaž obstarávanú podprahovým postupom s názvom Robotické pracoviská pre spájanie (nitovanie a lepenie) je ponuka jediného uchádzača, ktorý do súťaže predložil svoju ponuku - spoločnosť REYNOSA s.r.o., Martinická 987/3, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika pre verejného obstarávateľa výhodná, keďže v plnej miere spĺňa ním stanovené požiadavky na predmet obstarávania tak po stránke technickej, ako aj ekonomickej - splnila všetky podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, a obsahovala aj najnižšiu cenu predmetu obstarávaného predmetu.
Celkové poradie všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v mieste a čase určenom na predkladanie ponúk, je v súlade s výsledkom vyhodnotenia ponúk nasledovné:
1. miesto: REYNOSA s.r.o., Martinická 987/3, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika."

2000 T lis s transférovým podávaním na lisovanie zliatin železa a hliníka

Verejný obstarávateľ DV, s.r.o., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika (ďalej len "verejný obstarávateľ") oznamuje, že pre nadlimitnú súťaž obstarávanú podprahovým postupom s názvom 2000 T lis s transférovým podávaním na lisovanie zliatin železa a hliníka je ponuka jediného uchádzača, ktorý do súťaže predložil svoju ponuku - spoločnosť REYNOSA s.r.o., Martinická 987/3, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika pre verejného obstarávateľa výhodná, keďže v plnej miere spĺňa ním stanovené požiadavky na predmet obstarávania tak po stránke technickej, ako aj ekonomickej - splnila všetky podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, a obsahovala aj najnižšiu cenu predmetu obstarávaného predmetu.
Celkové poradie všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v mieste a čase určenom na predkladanie ponúk, je v súlade s výsledkom vyhodnotenia ponúk nasledovné:
1. miesto: REYNOSA s.r.o., Martinická 987/3, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika.

Robotické nitovacie pracoviská

- Zmluva o ochrane dôverných údajov

 

Všetko pre strojárenský priemysel